Jakie tajemnice kryje krew?

krewKrew spełnia w ciele człowieka wiele zadań. Najważniejsza jest funkcja transportowa: przenoszenie tlenu z płuc, oraz składników pokarmowych, wody i soli mineralnych z układu pokarmowego i rozprowadzanie ich po całym ciele. Również dzięki krwi wszystkie „odpadki” naszych komórek zostają przeniesione do miejsc, w których są przetwarzane (np, w wątrobie), a następnie wydalane na zewnątrz przez nerki, przewód pokarmowy, skórę i płuca. Krew przenosi też hormony.
Kolejną funkcją krwi jest utrzymywanie stałej temperatury ciała, a także wszystkich innych właściwości wnętrza naszego organizmu: jego nawodnienia, stosunku substancji kwaśnych do zasadowych, zawartości jonów takich jak sod, potas i inne.

Wypełnianie rozmaitych zadań krwi możliwe jest dzięki jej składnikom: krwinkom i osoczu. Osocze to wodny roztwór białek i soli mineralnych, w którym zawieszone są krwinki: czerwone (erytrocyty), białe (leukocyty) i płytkowe (trombocyty). Procent, jaki w całej objętości krwi zajmują krwinki, nazywamy liczbą hematokrytową lub w skrócie hematokrytem. Wynosi ona u kobiet ok. 41 proc., u mężczyzn zaś ok, 46 proc. Podwyższony hematokryt może być następstwem nadmiernej produkcji czerwonych krwinek (krwinki białe stanowią zaledwie 0,05 proc. objętości krwi) lub, co zdarza się znacznie częściej, niedoboru płynów w organizmie i nadmiernego zagęszczenia krwi. Występuje to dość często u osób niewiele pijących pizy wysokich temperaturach otoczenia.
Zbyt niski hematokryt z kolei może oznaczać przewodnienie lub niedobór krwinek czerwonych, a więc niedokrwistość.