Ostra postać jaskry

Bardzo niebezpieczna jest ostra postać jaskry. Jeśli pacjent, który doznał ataku jaskry, nie trafi szybko do szpitala na oddział okulistyczny i nie uzyska natychmiastowej, specjalistycznej pomocy, może bezpowrotnie utracić wzrok.

Ostrą jaskrę rozpoznamy przede wszystkim po silnym bólu gałki ocznej, promieniującym do czoła i skroni. Chory ma gorączkę, a także odczuwa nudności i wymiotuje. Charakterystycznym objawem jest widzenie przez pacjenta tęczowych kół oraz światłowstręt. Wzrok traci ostrość, spojówki są zaczerwienione, dotknięte przez powiekę oko jest twarde. Objawy te oznaczają, że ciśnienie wewnątrzgałkowe wzrosło nagle do ekstremalnie wysokich wartości.

Po kilkunastu godzinach utrzymywania się takiego stanu może nastąpić zanik nerwu wzrokowego i nieodwracalna utrata wzroku. Jeśli pacjentowi uda się ocalić wzrok, musi mieć świadomość, że każdy kolejny atak jaskry będzie powodował coraz większe spustoszenie w jego oczach, powodując pogorszenie wzroku i zawężenie pola widzenia.