Skaleczenia, ukąszenia i użądlenia

Skaleczenia, ukąszenia i użądlenia.
Skaleczenia i zadrapania.
Nawet drobne skaleczenia i zadrapania mogą łatwo ulec zakażeniu bądź doprowadzić do wywiązania się groźnych chorób. Dlatego każda rana powinna być przemyta środkiem dezynfekującym. Najlepiej unikać bandaży i opasek, które nie sprzyjają gojeniu …